ทดสอบ

สวัสดีครับ
กระผมนาย จีรพันธุ์ ปัญญาภา
ชื่อเล่นเล็ก
ยังโสด
ที่อยู่ 143/2 ต.นาสวรรค์
อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปรึกษาได้ที่
facebook หนุ่มตามฝันจากบ้านไกล เล็ก จีรพันธ

ครอบครัว

ครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554